Đi chợ với khoai …

Sáng rủ Khoai đạp xe đi chợ. Hai mẹ con đi vòng vòng chỉ mua hoa. Nàng ấy ngồi ôm bó hoa sau xe mẹ, hít hà không khí rồi nói “Mát thế, đi chợ thích thật”. 
Về đến cửa, nàng vui vẻ vào nhà và nói: “Mai đến lượt em Bee được đi chợ với mẹ. Xong lại đến con mẹ nhé!”. 
Nhất trí thôi. Mẹ phải tranh thủ “tận hưởng” thôi. 
Sợ đến lúc sai đi chợ lại chả có đứa nào chịu đi.

(Ngày 20.8.2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *