Khi bạn có lý do để sống đầy …

Khi bạn có lý do để sống đầy, bạn sẽ luôn biết cho và nhận những gì trọn vẹn và tinh khôi nhất. 
Một ngày thật dài và quý giá biết bao! 
Chúc cả nhà ngày mới tốt lành! — tại Công Viên Hồ Điều Hòa Nhân Chính.

(Ngày 30.7.2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *