Khi chạm nhẹ vào da thịt con …

Khi bạn tay bạn chạm vào da thịt con, bạn thấy hơi ấm được lan toả và trái tim bạn yên bình. 
Khi đôi chân trần của bạn chạm xuống đất, một cảm giác thuần khiết và nguyên sơ len lỏi ngấm vào bạn. 
Ngày cuối tuần đầu tiên của bạn khởi đầu như thế. Vì bạn là Chuột Còi hạnh phúc! — tại Công Viên Hồ Điều Hòa Nhân Chính.
(Ngày 10.08.2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *