Nông… sâu của cuộc sống

“Có thể đi qua những nông sâu của cuộc sống, rồi quay nhìn lại để hiểu lòng người.
Có thể đi qua những khó khăn, rồi quay nhìn lại để hiểu lòng mình.
Nhưng không thể đi qua cái chết, rồi quay nhìn lại để hiểu cuộc sống.
Cách để hiểu cuộc sống là “sống”.
(Cuộc sống nhìn từ ô cửa thiền) 
Chào ngày hôm nay!

(Ngày 11.7.2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *