Sen không nở vì người trồng …

Sen không nở vì người trồng, cũng chẳng nở vì người mua. Ở phòng trọ bình dân hay biệt thự, sắc sen, cách bung cánh đều như nhau. Vạn sự vốn không có ý, là do ta gửi gán vào đó mà thôi. Thế nên, cuộc sống đẹp khi mắt ta đẹp!
Ngày mới an lành! ? Cảm ơn bạn đã tặng cả một mùa vui!

(Ngày 3.7.2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *