Thành công và quyền lực

“Sống một cuộc sống sâu sắc và hạnh phúc, có thì giờ chăm sóc người mình yêu thương, là một dạng thành công khác, quyền lực khác, một thứ thành công và quyền lực hơn nhiều”
(Thiền sư Thích Nhất Hạnh)

One thought on “Thành công và quyền lực”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *