Thanh xuân …

Khi nào thấy nhớ, hãy gọi cho tao.
Hãy gọi cho tao, cả khi không nhớ. 
Có một cơn gió gọi là THANH XUÂN
Có một bàn chân, gọi là TRỞ LẠI.
P/s: Một trong những niềm vui của việc lấy phải “thằng bạn” cùng lớp!

(Ngày 27.7.2019 Tại quán Trâu Ngon – Hoàng Đạo Thúy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *