Trí thông minh cảm xúc …

“Một sự chú ý khỏe mạnh, ổn định, tỉnh táo và không phán xét có khả năng đem lại cho bạn sự bình tĩnh và sáng suốt. Đó chính là nền tảng của trí thông minh cảm xúc.”. 
Note lại cho 1 ngày có nhiều điều để học! ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *