33km thôi mà đi từ lúc nắng đỉnh ngọn lau đến giờ vẫn lắc qua lắc lại trên xe…

bản Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu

(24.12.2018)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *