Động lực cuộc sống nằm ở 2 câu hỏi: Tại sao ? Và Tại sao không ?

1/ Giá trị bạn nằm ở hiệu quả chứ không phải ở khả năng. Và khi bạn còn tồn tại. Mọi thứ đều có thể.

2/ Động lực cuộc sống nằm ở 2 câu hỏi: Tại sao ? Và Tại sao không ?

3/Biết rõ ràng có thể làm gì và không thể làm gì là điều tiên quyết để thành công và không bị hoang tưởng.

4/Sống như ta có thể. Đừng sống như ta muốn.

5/ Khi gấu rượt, không cần nhanh hơn gấu. Chỉ cần nhanh hơn người kia.

6/Nhắm quá cao hay quá thấp đều trượt mục tiêu. Không phải địa ngục hay thiên đàng mà là ngay giây phút nầy đây.

7/ Khát vọng mảnh liệt có thể biến một điều bình thường thành phi thường.

8/ Nghệ thuật và tối giản là biểu thị của xúc cảm thần thánh.

9/Không thể làm gì vì nghe theo những thứ không thể làm được.

10/ Vận dụng sự tương đồng, tôn trọng sự khác biệt và thưởng thức sự bất tư nghì.

-Thầy Ba Gàn –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *