Vẫn còn “nợ” các cô giáo và các em học sinh ở mầm non Hữu Khuông… 1 cái nhà vệ sinh

Hữu Khuông, Yên Thắng (Tương Dương, Nghệ An). Vẫn còn “nợ” các cô giáo và các em học sinh ở mầm non Hữu Khuông… 1 cái nhà vệ sinh (Hiện cả trường ko có nhà vệ sinh, các con vệ sinh 100% vào bô và các cô cầm đi đổ). Chuẩn bị vác rá đi xin gạch xây nhà vệ sinh ạ. Hì

(6.11.2016)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *