Vì chất liệu làm lên cuộc sống chính là giá trị của việc sử dụng thời gian và cảm xúc???

Sáng thức giấc quay sang nhìn con gái đang ngủ tít thò lò, tự nhiên muốn đưa tay vuốt lên mái tóc dài của con… 
Thấy nó có vẻ rất thích thú, và quay sang ôm bố.

Tự nhiên nghĩ xa xa một chút thì hơi giật mình, vì nó chỉ ngủ với mình tầm 2-3 năm nữa thôi… 
và nó chỉ ở với mình tầm 10 năm nữa ,haha.

Vì vậy mỗi lúc có time rảnh bên các con, sẽ cố gắng làm dầy thêm những niềm vui và sự trải nghiệm cho chúng nhỉ?

Vì chất liệu làm lên cuộc sống chính là giá trị của việc sử dụng thời gian và cảm xúc???

(Ngày 18.8.2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *