Những con sóng mang đầy năng lượng

( Ngày 10.10.2019)

Những con sóng lớn thường mang đầy năng lượng …
Việc chuyển hóa nguồn năng lượng này thành năng lượng tích cực, hay tiêu tực điều đó phụ thuộc vào nội lực của bạn!

p/s: Đó là hình ảnh nhìn thấy của buổi sáng sớm ngày hôm nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *