CON ẾCH VÀ CON BỌ NGỰA !

( Ngày 18.10.2019)

Khi con ếch học được cách ” nhận biết ” ,thì nó biết cách vui vẻ với những gì đang xẩy ra xung quanh mình, mặc cho thời tiết có nắng, có mưa…

Nhưng ” có duyên ” thế nào mà ông trời lại ban cho nó một chú bọ ngựa luôn cưỡi trên lưng nó( như kiểu vòng kim cô của Tôn Ngộ Không) nếu nó nằm im trên tảng đá thì con bọ ngựa vui vẻ nhẩy múa, hát ca và không chém cho nó một nhát.

Nhưng khi nó muốn đưa con bọ ngựa kia đến một giếng nước, một bờ ao, hay những nơi thú vị hơn để mở mang tầm mắt… thì ngay lập tức bị con bọ ngựa chém cho một nhát, vì nó ” sợ ” thay đổi, nó đã quá quen với việc ở cái tảng đá này và đứng trên lưng con ếch để nhảy múa hát ca.

Con ếch sau một thời gian dài nằm im mặc cho nắng , mưa , và những nhát chém của con bọ ngựa thì may mắn thay nó đã nhìn thấy ý nghĩa của cuộc sống, ý nghĩa về sự hiện diện của con bọ ngựa trong cuộc đời nó, nó thấy bình an và ham sống.

Nhưng điều làm nó trăn trở suốt hơn 23 năm là làm sao để con bọ ngựa kia được ” sống thực ” theo đúng nghĩa của nó.

Và rồi đến một ngày , có một điều gì đó đã làm nó thức tỉnh …

Thân thì cứ ở trên tảng đá để cho con bọ ngựa làm nơi nương tựa, nhưng ” tâm ” của nó sẽ phải làm hạt mưa, hay cơn gió… sẽ tùy hình thù mà biến đổi.

Vì chỉ có như thế mới có thể ” ôm trọn ” con bọ ngựa, và làm ướt được nó!

p/s:

Liên quan hay không liên quan
Hợp nhất hay không hợp nhất

Đó chỉ là một cách thức , nếu ta biết thay đổi ” góc nhìn “

VIẾT TRONG LÚC ĐỢI CON BỌ NGỰA TÁI KHÁM, HỀ HỀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *