Hoàng Tử Bé

Hoàng Tử Bé là một trong những tác phẩm văn học Pháp nổi tiếng dành cho thiếu nhi. Qua 26 chương truyện, bạn đọc sẽ được cùng Hoàng Tử Bé trải qua các cuộc phưu lưu thăm những hành tinh kỳ lạ. Cũng từ đó, những triết lý về cuộc sống, về tình yêu thương đơn giản nhưng sâu sắc được chia sẻ.

Hoàng Tử Bé không chỉ là câu chuyện dành cho các bạn nhỏ. Đó thực sự còn là những chiêm nghiệm tuyệt vời dành cho những người lớn.


Lời giới thiệu
http://blogniemvui.com/2020/02/19/hoang-tu-be-loi-gioi-thieu/

Chương 1 + 2

http://blogniemvui.com/2020/02/19/hoang-tu-be-chuong-12/

Chương 3+4

http://blogniemvui.com/2020/02/19/hoang-tu-be-chuong-34/

Chương 5+6+7

http://blogniemvui.com/2020/02/19/hoang-tu-be-chuong-567/

chương 8+9

http://blogniemvui.com/2020/02/19/hoang-tu-be-chuong-89/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *