Cuộc sống nhìn từ ô cửa thiền.

Luyện Tâm ( blogniemvui.com )

Đi ngang qua nỗi buồn để thương được niềm vui

Nụ cười trong veo

Ngày mới người an

Nguoi An

Ở cho yên ổn, ngồi cho vững vàng

Ngày tôi đã biết yêu một dòng sông

Tâm vui 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *