Thành tâm tới lễ chùa Đồng!

Thành tâm tới lễ Chùa Đồng
Để mong nhận chút ” rỗng không ” vô người

Hoa thời lễ phật, tâm thời cười
Buồn vui rồi cũng theo trời gió bay

Điều gì tốt, việc gì hay
Các ngài chỉ giáo vẹn thay tỏ tường

Mong cho sức khỏe bình an
Gia đình hạnh phúc, vợ con thuận hòa

Mong cho công việc tiến xa
Cửa nhà êm ấm, ông bà khỏe vui

Mùa xuân ” chạm ” tới cửa rồi
Thành tâm bái lễ xin ngài “độ” cho !

( Lễ chùa Đồng – Yên Tử ngày 29.12.2020 )