Tu đụng!

Tu ” đụng ” ,,, trúng điềm ” may “
Mới hay đang tu thật
Đùa vui và dấu mặt
Chớp nhoáng thế mà ” hay “

Tặc lưỡi miệng mỉm cười
Rộng lượng tươi khuôn mặt
Niềm vui trong ánh mắt
Hiệu quả xong rồi ” bay ”