Đi bằng đôi chân ,,,

” Đi bằng đôi chân, chỉ có thể đến bên cạnh. Đi bằng con tim thì đi thẳng vào con tim của người ấy ”

Hà Nội ngày 29.05.2021