Khiêm tốn làm bạn với mọi sự,thay vì chinh phục để làm chủ

” Chỉ có tình yêu bên trong mới có thể giúp bạn vượt qua giông bão bên ngoài. Khiêm tốn làm bạn với mọi sự,thay vì chinh phục để làm chủ ”

Hà Nội ngày 17.06.2021