Ngày mưa gió …

Ngày mưa gió, 3 lần bóp đầu cho mẹ. Xong, bạn ấy lôi đâu ra cuốn Đôrêmon và chăm chú xem. Bạn ấy bảo, bạn ấy đang xem có bản đồ não không. Mẹ hỏi để làm gì? Bạn ấy nói, để tìm ra chỗ ở của tim và đường đi của máu. Sau đó, bạn ấy sẽ sang Nhật Bản mượn Đôrêmon bảo bối để thu bé lại và đi vào não mẹ để tìm chỗ máu tắc. 
Là vì: Mẹ đã bảo bạn rằng, mẹ bị đau đầu là do tim mẹ đập hơi yếu, máu lên não có chỗ bị tắc.

(Ngày 24.08.2019)