Thiền là hòa nhập với cái đẹp của cuộc đời

“Thiền là hòa nhập với cái đẹp của cuộc đời. Là sự trải nghiệm của con tim tự do. Nó khác với sự trốn chạy cuộc sống bằng cách sống ảo trong thế giới của tâm lý và đức tin”
(Thầy Ba Gàn)
Chào buổi sáng! ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *