Mùi hôi của bản ngã

Khi yên lặng và chân thành đủ lâu, bạn sẽ nghe tiếng gõ cửa của mọi linh hồn. Khi ấy bạn giao tiếp với người khác và sự vật không chỉ qua thể xác và tâm lý mà còn qua phần hồn nữa. 
Cảm xúc thần thánh sẽ đi vào chỗ thăm thẳm không đáy, nên nó tự do, nên nó nở hoa trong vô thức.
Này Cỏ May
Nếu ông đừng tự áp đặt, đừng tự cầm tù, thì con tim của ông sẽ gặp gỡ linh hồn của sự vật. Và thế thì sáng tạo phát sinh. 
Còn nếu ông dùng tâm trí để tương tác. Trạng thái tâm lý của ông sẽ có mùi mồ hôi của bản ngã.

-Thầy Ba Gàn –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *