Chỉ khi Thân, Tâm vững trãi ta mới đủ khả năng chăm sóc người ta thương

” Chỉ khi Thân, Tâm vững trãi ta mới đủ khả năng chăm sóc người ta thương “

P/s: Lâu lâu rồi trong nhà mới có tiếng đàn inh ỏi của 3 mẹ con dạy nhau …

(Ngày 6.8.2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *