Cô Mai trước khi sinh em Milo

Ngày chủ nhật rực rỡ ???

Cảm ơn các nhà tài trợ kim cương đã ủng hộ cho mẹ con Ỏng em bữa ăn giàu canxi như ý muốn và rất là vui vẻ ??
Kam sa ham ni tà ???

(Ngày 25.8.2019 tại Hà Nội Center Point)

#poseidon 
#buffet 
#restaurant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *