May mắn được làm giám khảo trong cuộc thi ” Ngồi Thuyền ” theo lời các con.

Hân hạnh phục vụ các tình yêu nhỏ,

May mắn được làm giám khảo trong cuộc thi ” Ngồi Thuyền ” theo lời các con.

(Ngày 1.9.2019 tại Công viên Thanh Xuân)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *