Chơi cờ ” Tưởng “

Đưa cậu con trai đi ăn sáng rồi cắt tóc.Nó nhất định k chịu cắt tóc, và định khóc.

Bố bảo : ” bố con mình chơi cờ vua nhé ?”Nó giật mình : ” chơi kiểu gì hả bố, làm gì có bàn cờ ?”

Chơi cờ tưởng tượng con ạ, nó khoái chí vì thấy lạ.

Bố bắt đầu hô ” lên tốt , … “Nó cũng có những nước cờ ngay lập tức trong đầu.Cứ như thế ván cờ được diễn ra vui vẻ, và nó ngồi im cho bác cắt tóc!Cắt xong rồi, về thôi!

( Ngày 1.1.2020)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *